Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp North Technology Group SIA (turpmāk tekstā – Uzņēmums), reģistrācijas numurs 50103418631, juridiskā adrese Tallinas iela 86, Rīga, LV‑1009, Latvija, un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā.

1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.


2. Distances līguma stāšanās spēkā


Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu Uzņēmuma interneta veikalā, un ir saņēmis Uzņēmuma apstiprinājumu par veikto pasūtījumu. Pasūtījumu un tā apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu


Uzņēmuma interneta veikalā Pircējs var iepirkties reģistrējoties vai bez reģistrēšanās.


Lai veiktu pasūtījumu:

1. pie interesējošās preces jānospiež pogu "Pirkt uzreiz” vai "ielikt grozā", ja plānots iegādāties vairākas preces;

2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež izvēlne lapas labās puses augšdaļā, kur redzama informācija par iepirkumu groza saturu. No pirkumu groza var atgriezties interneta veikalā, izvēlēties vēl citas preces un pēc tam atkal atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot attiecīgo izvēlni;

3. lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju, piegādes un apmaksas veidu, kā arī ir jāpiekrīt Distances līguma noteikumiem. Pēc tam jānospiež poga "Apstiprināt pasūtījumu". Kad pasūtījums ir veikts, to apliecina ekrānā redzamais paziņojums.

 Pasūtījumus iespējams veikt:

 • interneta veikalā jebkurā diennakts laikā;
 • piezvanot pa tālruni 80205220 vai 29433633 darba dienās 10:00-18:00.
 • nosūtot pasūtījumu e-pastā uz veikals@ntg.lv.

 Veicot pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, jānorāda:

 • preces nosaukums, skaits un cena;
 • vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums;
 • uzņēmumam – reģistrācijas vai PVN maksātāja numurs un juridiskā adrese;
 • piegādes adrese (ja nepieciešams);
 • maksājot ar pārskaitījumu – bankas nosaukums un konta numurs;
 • tālruņa numurs (piegādei ar pakomātu – mobilais tālrunis);
 • e-pasts.

Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās 10:00-18:00. Ja pasūtījums veikts citā laikā, to apstrādā nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas Pircējam tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts. Ja no Pircēja saņemtā informācija nav pilnīga vai ir kāds cits iemesls, ar Pircēju sazinās Uzņēmuma pārstāvis, lai precizētu informāciju.

4. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu interneta veikalā var norēķināties, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu internetbankā vai bankas filiālē. Izvēloties saņemt preci veikalā, var norēķināties arī skaidrā naudā vai ar maksājumu karti.

Kad Pircēja pasūtījums saņemts, uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā ir norādīta visa informācija, kas nepieciešama tā apmaksai. Pirkums tiek uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiek veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

Veicot maksājumu, jānorāda rēķina vai pasūtījuma numurs.

Saņemot preci ar priekšapmaksu, Pircējam tiek izsniegts rēķins, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanu. Norēķinoties skaidrā naudā, pirkumu apliecina kases čeks.

5. Piegādes noteikumi

Preces bez piegādes maksas var saņemt Uzņēmuma veikalā Rīgā, Tallinas ielā 86 darba dienās 10:00-18:00.

Pasūtījums tiek piegādāts uz Pircēja norādīto adresi, pakomātu vai preču izsniegšanas punktu saskaņā ar izvēlēto piegādes veidu. Piegādes maksa nav iekļauta preces cenā. Piegādes maksa ir atkarīga no preces svara, izmēra, piegādes attāluma un piegādes veida. Pasūtījuma piegāde tiek veikta pēc tam, kad saņemta priekšapmaksa.

Piegāde ar kurjeru tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses durvīm. Pircējam ir jānodrošina preces izkraušana un pieņemšana. Preces nevar piegādāt uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties, tādā gadījumā pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta.

6. Garantija

Uzņēmuma Interneta veikalā iegādātajām precēm tiek nodrošināta garantija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un ražotāja garantijas nosacījumiem.

Ja garantijas laikā rodas pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem jāvēršas Uzņēmuma veikalā. Ja servisa centrā tiek konstatēts ražošanas brāķis, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem, kā arī Uzņēmums var piedāvāt preci apmainīt pret jaunu vai līdzvērtīgu. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, remonta izdevumus jāsedz Pircējam. Garantijas remonts vai preces maiņa nepagarina garantijas termiņu.

Garantijas saistības var tikt anulētas, ja:

 • pircējs nevar uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu;
 • prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota profesionāli, peļņas gūšanas nolūkos, ražošanas vajadzībām;
 • pārkāpti preces lietošanas instrukcijas noteikumi;
 • ja ierīcei tikusi uzstādīta programmatūra, kas atšķiras no ražotāja noteiktās;
 • precei tikusi uzstādīta uzlauzta programmatūra, kas varēja radīt bojājumus;
 • precei veikts nekvalificēts remonts;
 • precei ir mehāniski, ķīmiski vai citi ārēji bojājumi;
 • veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
 • preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

 Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

 • svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē;
 • dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;
 • neatbilstošas barošanas vai telekomunikāciju un kabeļu tīklu parametru neatbilstības rezultātā.
 • nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo daļu, programmatūras, piederumu, aksesuāru vai informācijas nesēju lietošanas rezultātā.

Garantija neattiecas uz:         

 • programmnodrošinājumu, izejmateriāliem, piederumiem, aksesuāriem, detaļām un izstrādājumiem, kas dabīgi nolietojas preces lietošanas laikā (piemēram, baterijas, akumulatori, korpusi, toneri, kārtridži u.tml.).

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7. Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.
Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt Pircēju. Uzņēmums var piedāvāt līdzvērtīgu preci par līdzīgu cenu.

8. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā, atgriežot Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces daļu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • Preci pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ (lejupielādējamas programmas, higiēnas priekšmeti, skūšanās piederumi u.c.), tā ātri bojājas vai ir ātri jāizlieto;
 • Pircējs ir atvēris audio vai video ierakstu, bateriju vai akumulatoru iepakojumu, tintes kārtridžu, datorprogrammu vai citu preču iepakojumu, kas ļauj preci nokopēt, apgrūtina vai padara neiespējamu preces atkārtotu pārdošanu.
 • Nav iespējams pārliecināties, ka prece ir jauna vai jau daļēji izlietota (piemēram, tonera kārtridži, baterijas, akumulatori u.c.).

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai, ja tas ir būtiski bojāts.


9. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, jāuzrāda dokuments, kas apliecina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā. Uzņēmums apstrādā preču atgriešanu iespējami īsākā laikā, taču ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas.


10. Konfidencialitāte


Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad pārkāpti Latvijas Republikas likumi vai šis līgums.

11. Citi noteikumi

Noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma nosacījumiem un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka uz savu norādīto e-pastu saņems paziņojumus, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi.

Preču cenas ir norādītas ar PVN.
Elektroniski noslēgto līgumu Pircējam vēlāk nav iespējams apskatīt mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā līguma kopijas.


Preču apraksti tiek veidoti pēc to ražotāju un piegādātāju sniegtās informācijas; visi apraksti un attēli ir informatīvi, tajos ir iespējamas nebūtiskas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju un piegādātāju veiktām izmaiņām, preču komplektācija un parametri var tikt mainīti.

Precīzu informāciju par preču pieejamību Uzņēmuma veikalā vai noliktavā var noskaidrot darba dienās 10:00-18:00, zvanot uz norādīto tālruni vai atsūtot e-pastu. Ja Pircēja izvēlētā prece nav pieejama, Uzņēmums var piedāvāt to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

12. Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: North Technology Group SIA

Juridiskā adrese: Tallinas iela 86, Rīga, LV-1009, Latvija
Fiziskā adrese: 
Tallinas iela 86, Rīga, LV-1009, Latvija

Reģistrācijas numurs: 50103418631

PVN reģistrācijas numurs: LV50103418631

Banka: Swedbank AS

Bankas kods: HABALV22

Bankas konts: LV47HABA0551030762139